Tag: Phát điện 1

Tháng 8, tổng sản lượng điện của EVNGENCO1 phát đã đạt 132,5 %

Theo Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), trong tháng 8 tần suất nước về các hồ thủy điện của đơn vị tiếp tục duy trì tốt. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện luôn đạt mức dự trữ than tối thiểu, đảm bảo an toàn cho vận hành.

Nhiều hoạt động thiết thực trong 'Tháng công nhân' tại EVNGENCO1

Nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và các cấp công đoàn cơ sở tích cực triển khai trong "Tháng công nhân".