Tag: Pháp: Thành phố Paris sắp thu phí đỗ xe máy chạy xăng

Pháp: Thành phố Paris sắp thu phí đỗ xe máy chạy xăng

Người điều khiển xe máy chạy xăng sẽ bắt đầu phải trả tiền đỗ xe ở Paris từ tháng 9/2022 nhằm mục đích giảm tiếng ồn và ô nhiễm. Xe máy điện vẫn được miễn phí chỗ đỗ xe.