Tag: Pháp lệnh

Người nghiện ma túy đủ 12 đến dưới 18 tuổi được xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TTO - Theo phó chánh án TAND tối cao, phiên họp xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ phải đảm bảo tính thân thiện, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị...

Sớm sửa đổi Pháp lệnh người có công

TTO - Hầu hết thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng đã thống nhất như vậy trong cuộc họp ngày 3-7.

Cuối năm 2015 sẽ thông qua Luật biểu tình

TT - Tại phiên họp chiều 30-5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

6 tháng, "thổi còi" 74 văn bản

TT - Bộ Tư pháp vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công bố 2 pháp lệnh mới

TT - Ngày 17-3, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố pháp lệnh cảnh sát cơ động.

Công bố 8 luật và 1 pháp lệnh

TT - Sáng 12-12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố luật và pháp lệnh.

Bỏ quy định cấm cho, tặng ngoại tệ

TTO - Tối 6-11 ban soạn thảo nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ngoại hối đã có sửa đổi quan trọng: công nhận cho, tặng ngoại tệ của người dân, thay vì cấm như trước.

Ngày 2-1-2013 bắt đầu lấy ý kiến về sửa đổi hiến pháp

TT - Ngày 14-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố một số nghị quyết, luật và pháp lệnh được Quốc hội (QH) thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Người có công được hưởng chế độ tháng

TT - Đó là một trong những quy định mới tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 26-7. Theo đó, thay vì hưởng trợ cấp một lần như quy định hiện hành.

Sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng

TT - Sáng 12-6, Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.