Tag: phân quyền

Thâm Quyến: Trao quyền phải trao cho tới

TTCT - Nếu như Trung Quốc có bao giờ thực hiện thành công một cuộc Đại nhảy vọt, thì đó chính là ở Thâm Quyến. Và lý do cơ bản của thành công này là vì thành phố này được phân quyền một cách đích thực.

Cơ chế đột phá, cần phân quyền mạnh hơn cho TP.HCM

Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét cơ chế phân quyền mạnh hơn cho chính quyền TP.HCM trong việc tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Phân cấp, phân quyền mạnh hơn để phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TTO - Để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò trong liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cần phải có cơ chế đặc biệt cùng những chính sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, tăng tính tự chủ.

Phân quyền rạch ròi giữa địa phương và Trung ương

TTCT- Mô hình tổ chức nhà nước của VN hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ cách tổ chức của Nhà nước Xô viết trước kia. Cách tổ chức hệ thống song trùng trực thuộc mạnh về truyền tin từ trên xuống dưới, song đã bộc lộ không ít nhược điểm khi phải đối mặt với sức ép thay đổi từ dưới lên.

Đã chín muồi để cải cách chính quyền địa phương

TT - Hai vị giáo sư và hai thị trưởng của Nhật Bản đã tham gia thuyết trình tại hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản” do Văn phòng Quốc hội tổ chức ngày 22-8, nhằm cung cấp thông tin và kinh nghiệm cho việc sửa đổi Hiến pháp và tổ chức chính quyền đô thị đang diễn ra ở VN.