Thứ 2, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Phân loại viên chức sẽ sửa đổi nếu chưa phù hợp

07/01/2016 09:52 GMT+7

TT - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói nếu chưa phù hợp sẽ nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi những bất cập liên quan đến quy định về đánh giá, phân loại viên chức theo nghị định 56.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn - Ảnh: N.Khánh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn - Ảnh: N.Khánh

Trả lời báo Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết hiện nay lãnh đạo bộ chưa nhận được văn bản chính thức nào của các bộ, ngành, địa phương phản ảnh những bất cập liên quan đến quy định về đánh giá, phân loại viên chức theo nghị định 56.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói nghị định số 56 được Chính phủ ban hành ngày 9-6-2015, trong đó đã quy định cụ thể nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, nghị định này đã quy định rõ các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ phân loại, đánh giá đối với cán bộ, đối với công chức, đối với viên chức; làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, phân loại.

Theo quy định, viên chức được đánh giá, phân loại theo các mức độ: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Để được xếp vào mức độ xuất sắc hoặc tốt, viên chức phải đạt được một số tiêu chí, trong đó có tiêu chí “có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

Có tiêu chí này là vì trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phải gắn kết với các hoạt động nghiên cứu. Và các hoạt động có tính chất nghiên cứu này phải được “đo lường” thông qua những chỉ tiêu cụ thể là đề án, đề tài... để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn chất lượng hơn.

Tuy nhiên để không cứng nhắc và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, nghị định 56 cũng giao thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (khoản 1, điều 29 nghị định 56).

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói để khắc phục tình trạng đánh giá, phân loại hiện nay chỉ tập trung vào mức độ xuất sắc hoặc tốt cần phải có các tiêu chí cụ thể rõ ràng.

Từ đó đưa việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải đi vào thực chất, tránh nể nang, dĩ hòa vi quý. Những người làm việc tốt hoặc xuất sắc phải có những điểm vượt trội hơn những người khác. Điểm vượt trội này phải được xác định bằng các sản phẩm, các chỉ tiêu cụ thể.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định nghị định 56 là một văn bản hữu hiệu để thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức một cách thực chất, khách quan, công bằng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện khi có ý kiến của các bộ, ngành và địa phương phản ảnh, nếu có điểm nào chưa phù hợp sẽ nghiên cứu để trình Chính phủ sửa đổi.

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận