Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021

  • Dòng sông

    Dòng sông

    TTCT - Cơn ngà say, đang thoi thóp ở màng tang, ngang lỗ tai. Tôi nói với người lái xe, lang thang hết tiền trong túi tôi, hãy về. Anh ngại, vì biết tôi đang buồn, hay bận việc gì khác. Nên quay lại nói:

  • Thời đã qua

    Thời đã qua

    TTCT - Sáng đó, trước khi lên xe xuống huyện dạy học, cả ba rủ đi một vòng chợ tỉnh. Tôi kéo Mẫn đến gánh sơn đông mãi võ trên chiếc đệm hom hem cạnh bến xe.