Tag: Pastaruri

​Cảnh báo nguy cơ các dòng sông băng ở Peru biến mất

Cần biết - Giới khoa học Peru cảnh báo các dòng sông băng của nước này có nguy cơ biến mất do chịu ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.