Thứ 6, ngày 17 tháng 9 năm 2021

  • Truyện ngắn: Ông thủ thư

    Truyện ngắn: Ông thủ thư

    TTO - Sau ba mươi năm làm thủ thư, hôm nay ông Herman gập hẳn các cuốn sách lại, đóng laptop. Từ mai, ông không lật đật vùng dậy lúc sáu giờ, ngồi tàu nửa tiếng, rồi từ ga gò lưng cọc cạch đạp xe hướng về thư viện trường cao đẳng nữa.