Tag: Ông Nguyễn Như Cường

Xuất khẩu gạo tiếp tục có tín hiệu vui

Phỏng vấn ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), về kế hoạch sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm nay.