Tag: Ông Mai Đức Chung

Bóng đá nữ Việt Nam, 30 năm hành trình World Cup - Kỳ 3: Đoạt cúp ngay chuyến xuất ngoại đầu tiên

Có thể nói chuyến xuất ngoại đầu tiên là bước ngoặt quyết định để bóng đá nữ Việt Nam phát triển.