Tag: ông Hoàng Tuấn Anh

Ủy ban Olympic VN có đến 8 phó chủ tịch!

TT - Ngày 23-9, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội lần IV Ủy ban Olympic VN (VOC) nhiệm kỳ 2012-2016. Đại hội đã bầu ra 88 thành viên ban chấp hành (nhiệm kỳ III là 91 thành viên), 29 thành viên ban thường vụ (nhiệm kỳ III là 16 thành viên).

Ủy ban Olympic VN có đến 8 phó chủ tịch!

TT - Ngày 23-9, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội lần IV Ủy ban Olympic VN (VOC) nhiệm kỳ 2012-2016. Đại hội đã bầu ra 88 thành viên ban chấp hành (nhiệm kỳ III là 91 thành viên), 29 thành viên ban thường vụ (nhiệm kỳ III là 16 thành viên).