Tag: Ông Hồ Văn Nên

Ông Hồ Văn Niên được bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

TTO - Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Hồ Văn Niên giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh.