Tag: Olympic tiếng Anh trên internet

Giải vàng Olympic tiếng Anh trên Internet: Vượt hàng chục km để nói chuyện với người nước ngoài

Nguyễn Bảo Phúc hàng tháng đi từ nhà ở TP Hải Dương lên Hà Nội, còn Nguyễn Bình hàng tuần từ Bình Dương lên TP.HCM để tìm ‘Tây’ bắt chuyện rèn tiếng Anh.