Tag: Ô tô tập lái

Trang bị ô tô tập lái: Đã đảm bảo an toàn và hiệu quả?

Dù chưa được chứng minh hiệu quả, nhưng từ ngày 1-1-2023, cơ sở đào tạo lái ô tô vẫn phải tổ chức học, tập lái và thi trên cabin điện tử, một thiết bị công nghệ thực tế ảo.