Tag: NYSE Euronext

Gây khó bằng luật

TT - Những rủi ro đối với chủ quyền quốc gia là một đề tài chính trị nhạy cảm, và những rủi ro này càng nóng hơn sau cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới vừa qua, khi nhiều chính phủ phải bơm lượng tiền lớn cho khu vực tư nhân nhằm ngăn chặn những vụ sụp đổ tiềm tàng.