Tag: Nước sạch Hà Đông

Vụ khu đô thị Thanh Hà bị cúp nước: Trung chuyển nước sạch từ sông Đuống về

Công ty Nước sạch Hà Đông đã trung chuyển nguồn nước từ sông Đuống về Khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng 800m³/ngày, đêm.