Tag: nữ cận vệ

Đội nữ cận vệ bảo vệ trận chung kết

TT - Một đơn vị đặc biệt của lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine đang được huấn luyện tại một căn cứ huấn luyện ở đông bắc thủ đô Kiev.

Đội nữ cận vệ bảo vệ trận chung kết

TT - Một đơn vị đặc biệt của lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine đang được huấn luyện tại một căn cứ huấn luyện ở đông bắc thủ đô Kiev.