Tag: nộp thuế đất

Dân 'ngã ngửa' khi bị truy thu, phạt chậm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nhiều bạn đọc phản ảnh bất cập trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, như bất ngờ bị truy thu, phạt dù không nhận được thông báo hàng chục năm.