Tag: Nới cách ly xã hội sau 23-4

Xe khách, máy bay, tàu lửa hoạt động như thế nào sau 0h ngày 23-4?

TTO - Các lĩnh vực giao thông như hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy sẽ được hoạt động như thế nào sau 0h ngày 23-4?