Tag: nợ tiền các nhà thầu

Tổng công ty Đường sắt xin ứng 471 tỉ đồng trả nợ

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có công văn gửi Thủ tướng báo cáo về việc nợ tiền các nhà thầu.