Tag: NIC Hòa Lạc

Thủ tướng: Vươn lên về khoa học, công nghệ thì mới bắt kịp thế giới

Độc lập, tự chủ nhưng phải chủ động, tích cực hội nhập thực chất và vươn lên về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thì Việt Nam mới bắt kịp thế giới trên con đường phát triển nhanh, bền vững.