Tag: nhóm nghiên cứu tài chính

VietinBank tham gia nhóm nghiên cứu tài chính chuyển đổi châu Á

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã phối hợp với các thành viên chủ chốt nhóm nghiên cứu tài chính chuyển đổi châu Á công bố báo cáo thường niên 2023, phác thảo các bước tiến của tài chính chuyển đổi tại châu Á.