Chuyên gia
 • Ông Ngô Minh Hải

  Ông Ngô Minh Hải

  Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM

  Xem giới thiệu
 • Ông Phạm Phú Ngọc Trai

  Ông Phạm Phú Ngọc Trai

  Chủ tịch công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC

  Xem giới thiệu
 • Ông Don Lam

  Ông Don Lam

  Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập tập đoàn VinCapital

  Xem giới thiệu
 • Bà Nguyễn Phương Thảo

  Bà Nguyễn Phương Thảo

  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

  Xem giới thiệu
 • Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng

  Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng

  Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - BSSC

  Xem giới thiệu
 • Ông Trần Xuân Toàn

  Ông Trần Xuân Toàn

  Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ

  Xem giới thiệu

TIN TỨC

Đối tác