Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Nhiều sai phạm trong các dự án của Hội Nông dân VN

17/05/2009 08:54 GMT+7

TT (Hà Nội) - Kết thúc kiểm toán tại Hội Nông dân VN, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị thu nộp ngân sách trên 4 tỉ đồng chi sai mục đích, đồng thời kiến nghị dừng việc lập, phân bổ vốn hàng loạt các dự án của hội.

KTNN cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra toàn diện chất lượng công trình và việc thanh quyết toán một số hạng mục thuộc dự án trung tâm phục hồi chức năng và hỗ trợ nông dân khu vực phía Bắc.

Kết luận của KTNN nêu rõ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007 của Hội Nông dân VN chưa đảm bảo tính đúng đắn, trung thực; một số đơn vị thuộc hội không phản ánh hoạt động dịch vụ vào báo cáo tài chính (gần 1,5 tỉ đồng); quỹ hỗ trợ nông dân chưa phản ánh số phí ủy thác, hoa hồng dịch vụ phải thu gần 750 triệu đồng. Đối với chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, việc chi sai nguồn, thi công sau thiết kế, thanh toán sai khối lượng lên đến trên 3 tỉ đồng...

Về việc quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề”, hội đã sử dụng sai mục đích, chi không hiệu quả tới hơn 5 tỉ đồng, chiếm 59,3% tổng chi từ năm 2003-2007. Do đó, KTNN kiến nghị Hội Nông dân VN thu nộp ngân sách thêm 4 tỉ đồng gồm thuế, các khoản xuất toán thu hồi, các khoản giảm quyết toán thu hồi nộp ngân sách; kiến nghị giảm cấp phát của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giảm khác trên 1,3 tỉ đồng.

M.QUANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận