Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021

  • Cảnh báo phơi nhiễm chất độc từ các vụ hỏa hoạn

    Cảnh báo phơi nhiễm chất độc từ các vụ hỏa hoạn

    TTCT - Tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới năm 2017 về quản lý rủi ro sức khỏe khẩn cấp và thảm họa do hóa chất xác định: cháy, nổ, rò rỉ hóa chất gây ra nhiều loại thương tích cho người tiếp xúc, chấn thương do sóng cơ học bởi tiếng nổ lớn và cả các vấn đề sốc tâm lý ở nạn nhân khi trải qua tai nạn đó. Người dân sống ở khu vực bị cháy có nhiều khả năng bị phơi nhiễm với các chất độc hại.