Tag: Nhặt được ma túy đi bán

Lãnh án chung thân vì mang hơn 2,2kg ma túy nhặt được đi bán

TTO - Nhặt được gói ma túy, một thanh niên người Vân Kiều mang về nhà chôn rồi sau đó mang đi bán. Thanh niên nói trên vừa phải lãnh án chung thân vì hành vi này.