Tag: Nhập khẩu kim chi của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10

Nhập khẩu kim chi của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 10

Do giá bắp cải, các nguyên liệu khác và các sản phẩm làm kim chi của Hàn Quốc tăng giá khiến các nhà hàng và những người tiêu dùng đã chuyển sang nhập giá rẻ hơn từ Trung Quốc.