Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021

  • ​Mùa nhãn về

    ​Mùa nhãn về

    TTO -  “Dù ai buôn Bắc bán Đông/Đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên”. Vào những ngày này, có dịp về thăm mảnh đất kinh kỳ - phố Hiến xưa, bạn sẽ được thưởng thức nhãn lồng Hưng Yên nổi tiếng.