Tag: Nhà thuốc Việt

Nhà thuốc Việt: Phát triển bằng sự tận tâm và giá trị nhân văn

Hệ thống Nhà thuốc Việt luôn chọn sự tận tâm làm triết lý kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, cái tên “Nhà thuốc Việt” được sinh ra xuất phát từ mong muốn trở thành một hệ thống nhà thuốc của người Việt, phục vụ cho gia đình Việt.