Tag: Nhà máy thuốc lá Khatoco

Di dời Nhà máy thuốc lá Khatoco khỏi Nha Trang

Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được di dời khỏi TP Nha Trang về cụm công nghiệp ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa).