Tag: Nhà bán lẻ xăng dầu

Nhà bán lẻ xăng dầu đòi công bằng

Đại diện hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cả nước vừa gửi kiến nghị, góp ý về việc sửa đổi nghị định 83 và nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.