Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Nguyễn Văn Linh - “con người đổi mới”

01/07/2015 08:23 GMT+7

TT - Luôn đổi mới và đổi mới ở đồng chí Nguyễn Văn Linh dựa trên cơ sở thực tiễn và lý luận, lập trường nguyên tắc và sáng tạo cụ thể, kế thừa và phát triển với tinh thần đầy trách nhiệm.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải - Ảnh: Quang Định
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải - Ảnh: Quang Định

 Chúng ta từng nghe đến phong cách thâm nhập sâu thực tế, rồi tổ chức trao đổi, bàn bạc của đồng chí Nguyễn Văn Linh với doanh nghiệp, để đi đến thuyết phục các đồng chí lãnh đạo trung ương tại “Hội nghị Đà Lạt” và đó chính là quá trình năng động để dần gỡ ra những nút thắt, như đồng chí đã nói: 

“Cái mới không dễ được chấp nhận. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để bằng thực tế với cung cách làm ăn có hiệu quả mới có thể thuyết phục nhằm thay đổi dần được cách nghĩ, cách điều hành theo lề lối cũ... Để làm chuyển biến tình hình, Đại hội lần thứ VI này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước.

Đó cũng là đặc tính của cách mạng, nhất là cách mạng xã hội chủ nghĩa, là bản chất sâu xa của chủ nghĩa Mác - Lênin, là xu thế tất yếu của thời đại...

Chỉ có đổi mới thì mới thấy đúng và thấy hết sự thật, thấy những nhân tố mới để phát huy, những sai lầm để sửa chữa, nhằm vận dụng tốt chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, động viên tính năng động, sáng tạo và khả năng vô tận của nhân dân lao động làm chủ tập thể để đồng thời đẩy mạnh ba cuộc cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”*.

Luôn đổi mới và đổi mới ở đồng chí Nguyễn Văn Linh là như vậy, trên cơ sở thực tiễn và lý luận, lập trường nguyên tắc và sáng tạo cụ thể, kế thừa và phát triển với tinh thần đầy trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng ta ghi nhận: “Suốt nhiệm kỳ Đại hội VI, với cương vị là tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân... Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thì kính trọng, yêu mến gọi chú Mười là “con người đổi mới”*

Thời kỳ đặc biệt đã có những con người đặc biệt với những tư duy và hành động đáp ứng đặc biệt. Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những con người như thế trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Đồng chí đã đóng góp to lớn vào các thời kỳ cách mạng của thành phố với dấu ấn đặc biệt sâu sắc trong thời kỳ tiến hành Đổi mới; đó không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình tích lũy, lăn lộn trong thực tiễn, trong đấu tranh cách mạng, chính những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống ở những bước ngoặt quan trọng đã tạo ra những bứt phá về tư duy đổi mới và hành động đổi mới phù hợp, đúng đắn, đầy sáng tạo và bản lĩnh.

TP.HCM vinh dự và tự hào đã là địa bàn thực tiễn của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong nhiều năm - 20 năm trực tiếp lãnh đạo thành phố trong gần 70 năm hoạt động cách mạng.

Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn tâm niệm lời dặn dò của đồng chí Nguyễn Văn Linh: “Trong những bước ngoặt của đời người, con thường trở về với mẹ tìm hơi ấm và sự tiếp sức của mẹ hiền.

Trong những bước ngoặt của cuộc cách mạng, đặc biệt khi Đảng lãnh đạo trở thành đảng cầm quyền, và trong công cuộc Đổi mới hiện nay, Đảng và nhân dân lại càng phải gắn bó hơn bao giờ hết. Nhân dân vững tin ở Đảng, Đảng thấy nguồn sức mạnh ở nhân dân, dựa vào nhân dân để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, chắc chắn công cuộc Đổi mới của chúng ta sẽ thắng lợi hoàn toàn”*.

___________

* Nguồn: Nguyễn Văn Linh: tuyển tập (1962 - 1986), Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011

LÊ THANH HẢI - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM (trích tham luận tại hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên” ngày 24-6-2015)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận