Tag: Nguyên nhân người không hút thuốc vẫn mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Nguyên nhân người không hút thuốc vẫn mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, khoảng 30% số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) chưa bao giờ hút thuốc.