Tag: Nguyễn Mến

Khởi tố nghi can dâm ô con của bạn

TTO - Khi thấy hai cháu Tr. và T. tan học về đến nhà, Nguyễn Mến đã gọi Tr. đến gần rồi tìm cách sờ soạng. Cháu Tr. sợ bỏ chạy thì Mến tiếp tục quay sang dâm ô với bé T.