Tag: Nguyễn Lộc Hà

Kỷ luật hai phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật hai phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Phê chuẩn ông Nguyễn Hoàng Thao làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

TTO - Thủ tướng Chính phủ chính thức phê chuẩn chức danh chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Hoàng Thao là tân chủ tịch tỉnh Bình Dương

TTO - Nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Bình Dương được thay đổi trước đại hội, trong đó chủ tịch UBND tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi.