Tag: NGUYỄN HẰNG

Theo đuổi lý tưởng

TT - Năm 1952, Nelson Mandela được bầu làm chủ tịch đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) tỉnh Transvaal, đương nhiên trở thành phó chủ tịch ANC, bắt đầu những chiến dịch bất tuân với chế độ phân biệt chủng tộc. Là tư lệnh lực lượng vũ trang của ANC là MK, Mandela tổ chức nhiều cuộc tấn công chống chính quyền phân biệt chủng tộc của người da trắng.