Tag: Nguyễn Duy Nhựt

Đất Nước Khí Lửa nhắc nhớ bản thể hình thành, để hiểu mình là ai

Với hơn trăm tác phẩm tranh, tượng, sắp đặt thị giác tích hợp công nghệ ấn tượng, triển lãm cá nhân của họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt mang đến một trải nghiệm đa chiều, đa giác quan độc đáo, mới lạ cho không gian quen thuộc của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.