Tag: Nguyễn Duy Cường

Làm gì để vừa là quán quân Bolero vừa là TS triết học?

TTO - Làm thế nào để vừa là quán quân Bolero nhưng cũng là một tiến sĩ triết học? Học sinh Nghệ An hỏi TS Nguyễn Duy Cường tại chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019.