Tag: Nguyễn Duy Chính

Nguyễn Duy Chính: Làm một nhà nghiên cứu độc lập không dễ

TTCT - Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính chia sẻ với Tuổi Trẻ Cuối Tuần về quan điểm làm sử, những dự tính tương lai, và những khó khăn trắc trở của một người nghiên cứu độc lập.

Nguyễn Duy Chính:  Làm một nhà nghiên cứu độc lập không dễ

TTCT - Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính chia sẻ với Tuổi Trẻ Cuối Tuần về quan điểm làm sử, những dự tính tương lai, và những khó khăn trắc trở của một người nghiên cứu độc lập.

Ra mắt Đi tìm chân dung vua Quang Trung và Nguyễn thị Tây Sơn ký

TTO - Nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Duy Chính vừa có buổi trò chuyện với đông đảo bạn đọc quan tâm đề tài lịch sử vào chiều 2-3 tại TP.HCM về "Triều đại Tây Sơn và lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XVIII".

Đi tìm chân dung vua Quang Trung

TTO - Nhà nghiên cứu, TS Nguyễn Duy Chính vừa công bố bài viết có tính hệ thống lại quá trình xuất lộ và tìm kiếm hình ảnh chân dung vua Quang Trung của học giới nước ta từ xưa đến nay.