Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022

Người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng ưu đãi ra sao?

25/12/2009 02:24 GMT+7

TT - Năm nay tôi 82 tuổi. Tôi được tặng bằng khen “đã góp công sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc”, do Chính phủ cấp ngày 13-4-2001. Xin cho biết tôi có được hưởng chính sách ưu đãi người có công hay không?

- Theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005, pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nghị định số 54/2006/NĐ-CP và nghị định số 89/2008/NĐ-CP của Chính phủ, người có công giúp đỡ cách mạng là:

- Người được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc bằng “Có công với nước”.

- Người được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến.

- Người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc bằng “Có công với nước” trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huy chương Kháng chiến, và bản thân có đủ điều kiện xác nhận là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Theo đó, trường hợp của ông được công nhận là người có công giúp đỡ cách mạng. Ông sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi như:

- Trợ cấp hằng tháng.

- Trợ cấp suất nuôi dưỡng hằng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng sống cô đơn không nơi nương tựa.

Thời gian hưởng trợ cấp kể từ ngày giám đốc sở lao động - thương binh và xã hội ký quyết định.

Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp mà người có công được hưởng trước khi chết.

Về mức trợ cấp cụ thể, ông có thể liên hệ với sở lao động - thương binh và xã hội địa phương để được hướng dẫn.

Trần Văn Chằng
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận