Tag: ngừa phản ứng sau tiêm

Thêm loại văcxin 5 trong 1 mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng

TTO - Sẽ có thêm một văcxin 5 trong 1 mới có thành phần tương tự Quinvaxem và ComBE Five được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng. Từ tháng 5-2019, văcxin này sẽ được sử dụng tiêm chủng quy mô nhỏ ở 5 tỉnh thành.