Tag: ngôn ngữ kí hiệu

Học sinh lớp 11 chế tạo găng tay chuyển ngữ cho người khiếm thính

Hai dự án găng tay chuyển ngữ cho người khiếm thính và eLab - hệ thống giáo dục thực tế ảo được Quảng Trị lựa chọn dự thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Koko, cô tinh tinh duy nhất biết 2.000 từ tiếng Anh, qua đời

TTO - Koko sinh ra tại vườn thú San Francisco, Mỹ. Nó được một nhà nghiên cứu tại đây hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu và trở thành cô tinh tinh duy nhất trên thế giới hiểu 2.000 từ tiếng Anh.