Tag: ngọn lửa mặt trời

6 nhóm vết đen Mặt trời lớn đang hướng về Trái đất

6 nhóm vết đen Mặt trời tập hợp nhau giống như một 'quần đảo' đang tạo ra các cơn bão Mặt trời với tốc độ đáng báo động hướng về Trái đất.

Lửa Mặt trời cực mạnh đánh sập các đài vô tuyến sóng ngắn khắp Thái Bình Dương

Vết đen Mặt trời AR3213 hiện đang hướng về phía Trái đất và có khả năng phát ra lửa Mặt trời cường độ cao hơn, gây sự cố mất điện vô tuyến nghiêm trọng ở nhiều nơi hơn nữa.