Tag: Ngọc Tâm xương thủy tinh

Tôi kể bạn nghe về một người phụ nữ...

33 năm qua, luôn có một người phụ nữ tự nguyện đứng sau chiếc xe lăn của chị, đẩy chị đi muôn nơi.