Tag: nghỉ dưỡng phức hợp

Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp liền kề casino tại Phú Quốc

Đến thời điểm hiện tại, hạ tầng Phú Quốc đang dần thay đổi tích cực, sẵn sàng đón tiếp một lượng du khách lớn.