Tag: Nghị định về cải tạo chung cư cũ

Chính phủ quy định ba trường hợp chung cư cũ buộc phải phá dỡ

TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (NĐ69) theo hướng bắt buộc phá dỡ các chung cư cũ thuộc 3 trường hợp không bảo đảm an toàn.