Tag: Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023

Ca sĩ Ali Hoàng Dương: 'Đam mê là yếu tố quan trọng khi chọn nghề'

Nhận lời tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023, ca sĩ Ali Hoàng Dương cho biết rất vinh dự khi đồng hành cùng các bạn học sinh.