Tag: Ngày chiến thắng trở về

Kiên Giang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày 'Chiến thắng trở về'

Lễ kỷ niệm 50 năm ‘Chiến thắng trở về’ là dịp mọi người ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị tù đày ở Phú Quốc trong thời kỳ chiến tranh.

1.200 cựu tù họp mặt kỷ niệm 45 năm 'Ngày chiến thắng trở về'

TTO - 1.200 chiến sĩ cách mạng - những người từng bị địch bắt giam giữ, đọa đày tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam - Phú Quốc đã trở về họp mặt nhân dịp kỷ niệm 45 năm "Ngày chiến thắng trở về” (1973-2018).