Tag: ngành công nghiệp trọng điểm

Ngành lương thực, thực phẩm TP.HCM lấy xuất khẩu làm động lực tăng trưởng

Ngành chế biến lương thực, thực phẩm là một trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP.HCM, chiếm 13,78% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đóng góp 13,69% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp.