Thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2022

​Ngành cao su đã có nhãn hiệu “Cao su Việt Nam”

22/09/2015 00:10 GMT+7

Hiệp hội Cao su Việt Nam đã đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”. Đây là một trong những bước khởi đầu của hiệp hội nhằm xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là chủ sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 23760, Quyết định số 77168/QĐ-SHTT ngày 22-12-2014, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (03-10-2013).

Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” được sử dụng trên các sản phẩm cao su Việt Nam được doanh nghiệp cam kết đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng và về các lĩnh vực khác liên quan đang áp dụng trong ngành cao su Việt Nam.

hinh-4-1442895606.jpg

Những nhóm sản phẩm được xét chọn mang nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam” gồm 11 nhóm theo bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-xơ (nhóm: 07, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28), chia thành 3 nhóm sản phẩm là: (1) Nguyên liệu cao su thiên nhiên; (2) Sản phẩm công nghiệp cao su; (3) Sản phẩm gỗ cao su.   

Hội viên của hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” đối với những sản phẩm đáp ứng các điều kiện của Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam/Viet Nam Rubber” (do Hiệp hội Cao su Việt Nam ban hành) sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo thỏa thuận giữa hiệp hội và doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, việc dán nhãn hiệu này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp và phát triển thương hiệu cao su Việt Nam thành thương hiệu mạnh.

Nguồn: Hiệp hội Cao su Việt Nam
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận